E vetmja gjë tek meshkujt që është më e rëndësishme se seksi

Terapisti Stiv Horsmon është trajner jetësor dhe mban punëtori për meshkuj në të cilën zgjidh problemet jetësore të klientëve, çifteve si dhe martesave.

Pas disa vite përvojë me meshkuj, ka arritur një përfundim që do të befasojë femrat.

Femrat do të befasoheshin nëse do të dëgjonin bisedat e mia me meshkujt. Ato janë kontradiktore nga spektri femëror i kuptimit të meshkujve, pasiqë meshkujt nuk dëshirojnë vetëm seks:, zbulon Horsmon.

Ekziston diçka që është më e rëdnësishme se seksi, dhe ajo është : prekja e butë në kombinim me pranimin verbal dhe joverbal.

Kur femra e prek me majen e gishtave partnerin, ajo i tregon përkrahjen dhe besimin ndaj tij, dhe ky veprim është më i fuqishëm se seksi pasiqë në atë moment mashkulli ndjehet fuqishëm dhe i pranuar.

Arsyeja pse meshkujt kurrë nuk do të pranonin se një gjë e tillë është më e rëndësishme për ta se seksi qëndron në atë se femrat nuk do u besonin kurrë. Si duket meshkujt nuk janë aq të egër sikurse duken.

kosovarja.ch