Teknikat e konturimit dhe hijezimit të faqeve janë mënyra më e mirë për të formësuar fytyrën tuaj, por kjo nuk mjafton nëse ju dëshironi tu jepni më shumë jetë dhe ngjyra fytyrës tuaj. Për të shmangur mundësin që ju të mos dukeni si palaqo dhe e quditshme, ju duhet të  aplikoni hijen neë faqet tuaja varësisht formës së fytyrës tuaj. Dhe sigurisht për të arritur rezultatin më të mirë të mundsheëm ju duhet të shikoni cilësinë e hijezuesit, ngjyreën e tij dhe formen e brushes qeë përdorni.

Fotografia më lartë mund të ju ndihmoj të përcaktoni formën e fytyrës tuja dhe pastaj edhe të kuptoni se si duhet ta aplikoni hijezuesin e faqeve.

kosovarja.ch