Definoni sytë: Sikurse korrniza e fytyrës edhe forma e duhur e vetulave ia vlen të zbulohet. Si mund të dalloni se cila formë është më e mira për ju?

Keni sy të mëdhenj: Provo trashëse të vetullave. Lehtësisht nënvizoni vetullat me laps ngjyrë kafe apo pudër, pastaj me lëvizje të shkurta të jashtme ngjyrosini brenda.

Keni sy të vegjël: Provo një hark të vogël. Skajet e jashtme të syve janë vendi ku duhet të përfundojnë vetullat. Mbusheni pjesën e rralë me qime apo hiqni qimet që dalin nga këta kufij.

Keni sy ovale: Provoni një hark të lartë dhe këndor. Që të gjeni pjesën më të mirë për harkun tuaj, drejtojeni lapsin me skajin e vrimës së hundës dhe me mesin e syrit. Aty ku prek lapsi, shkulini vetullat.

kosovarja.ch