Ndonëse është vërtetuar tashmë se spërkalat janë transmetuesi kryesor i COVID-19, prekja e sipërfaqeve të kontaminuara, është po aq e rrëzikshme.

Janë 5 gjëra që ne prekim shpesh dhe çdo ditë, e që duhet të evitohen këto ditë.

Sipas Bussines Insider, celularët kanë bakterie më shumë se një guacë toaleti.

Çelësat, janë një gjë tjetër që konsiderohen të rrëzikshëme. Ato janë në nga metali, në të cilin virusi jeton 48 orë.

Bankomatat, pjesa e tastierës, është një burim tjetër ku mund të qëndrojë virusi. Ato preken nga shumë njerëz dhe rrallë pastrohen.

Paratë dhe kartelat bankare, gjithashtu kanë rezultuar se mbajnë virusin për 24 orë.

Dorezat e dyerve mund të jenë transmetues i rrëzikshëm i pandemisë deri në 72 orë.