Të gjithë kemi kaluar situata kur një bisedë ka përfunduar papritmas. Më pas keni menduar me veten se çfarë ndodhi që shkaktoi shkatërrimin e bisedës. Në vazhdim, mund të gjeni shkaktarët.Një bisedë tipike synon të përfshijë një shkëmbim të drejtë të fjalëve dhe deklaratave në një gjendje neutrale. Përpjekja për të ushtruar pushtet mbi një situatë të tillë duke qenë kontrollues do t’i jap fund bisedës.Askush nuk dëshiron të flasë me dikë që po përpiqet t’i kontrollojë ata.

Përgjigjet me një fjalë mund të sinjalizojnë mërzinë, bezdi ose dëshirë për të përfunduar një bisedë. Partneri juaj i bisedës do të lihet i varur. Shumica e njerëzve nuk do të duan të vazhdojnë të bëjnë bisedë nëse jeni person i tillë.

Sinqeriteti ka të bëjë me qëllimin pozitiv, dhe për këtë arsye mungesa e tij është plotësisht faji juaj. Nëse nuk ndiheni autentikë në ato që thoni, kjo do të reflektojë tek bashkëbiseduesi.

Bisedat janë një rrugë e dyanshme. Askush nuk dëshiron të jetë pjesë e një bisede të njëanshme. Po, dinamika e veçantë e miqësisë përfshin një mik i cili më mirë do të fliste dhe një tjetër që do të dëgjonte më shumë. Por, për pjesën më të madhe, bisedat e shëndetshme, pozitive duhet të përfshijnë një sasi të drejtë të dhënies dhe marrjes.

Askush nuk i pëlqen një person që meret gjithmonë me pretendime. Të veprosh si ekspert në situata kur kjo nuk është e garantuar ose për tema për të cilat jeni larg një eksperti është një mënyrë e garantuar për të vrarë një bisedë.

Mund të jetë e vështirë të mendoni se çfarë të bëni ose të thoni kur dikush vjen tek ju me një problem. Duke iu përgjigjur këtyre gjërave, mënyra e gabuar mund të jetë një vrasës i menjëhershëm i bisedave. Mos ofroni kritika ose këshilla të padëshiruara.