Psikologët Carl Roger dh Richard Farson, në vitin 1957, krijuan një koncept të ashtuquajtur ‚degjimi aktiv‘, i cili sugjeron prindërit që kur flasin me fëmijët e tyre, të ulen në nivelin e fëmijës, duke i përcjell kështu ndjenjën që po dëgjon përmes kontaktit vizual dhe të kuptojë kështu edhe atë se çfarë ndjen fëmija dhe jo vetëm atë që thotë ai.

Është shumë e rëndësishme të uleni në gjunjë duke i dhënë fëmijës qetësi, përveç kësaj, ai do ndjehet i barabartë me prindin dhe do e flas më lirshëm atë që do të thotë./kosovarja.ch/