Gjumi i mirë tek foshnjet është i domosdoshëm. Ai ndikon në zhvillimin e trurit, përderisa mungesa e gjumit mund të përfundojë me shfaqjen e hiperaktivitetit.

 Prindërit duhet të evitojnë disa gabime që foshnjet dhe fëmijët të kenë gjumë të mirë vazhdimisht.

Mungesa e rutinës së gjumit është problemi esencial. Fëmija duhet të dërgohet në gjumë në të njëjtën kohë, çdo ditë, edhe nëse duhet ndërprerë ndonjë aktivitet. Krijimi i kësaj rutine ndihmon që fëmijët të flenë shpejt.

Nëse fëmijët nuk janë aktiv gjatë ditës, ata nuk do të ndjejnë veten të lodhur. Kësisoj edhe dëshira për gjumë do të mungoj. Prandaj është e rëndësishme që foshnjet dhe fëmijët të kalojnë kohën sa janë zgjuar me aktivitete.

Një gabim tjetër është lënia e dritës së dhomës ndezur. Dhoma e errët ka efekt qetësimi tek foshnjet dhe fëmijët. Errësia bën që trupi të krijojë melatoninë, hormoni që ndihmon rregullimin e gjumit.