Përgatituni për të ndjerë emocione të forta kur planifikoni të zgjeroni familjen tuaj.

Ne gjithmonë mendojmë të kemi fotograf profesional në mementet më të rëndësishme të jetës tonë, si dasma, pagezimi, festat e ditëlindjes etj. Pra, pse e lëmë momentin e sjelljes në jetë të femijës jashtë syrit të kamerës. Fotografitë e çastit të lindjes janë një trend në rritje, madje kjo ka shpier në themelimin e Shoqatës Ndërkombëtare të Fotografive të Lindjes në 2010, dhe pasi kemi parë këto fotografi, ne e kemi kuptur pse-në, Vetëm shikoni se sa të bukura janë:

Foto nga: Nichole HannaFoto nga: Jane McCrae

Foto nga: Emily Robinson