Kjo sezonë sjell llojllojshmëri dhe lë hapësirë për eksperimentim. prandaj provoni një punxhë, bishtalec apo ndonjë frizurë tjetër moderne, të cilën mund ta bëni vetë dhe për të ndryshoni dukjen, pa patur nevojë që të preni apo rimodeloni flokët.

Valë të pasura

Punxhë e ulët

Bistek i fshehur

Bishtalec i lartë

Bishtalec i ulët

Nyje e ulët

Bistek në punxhë

Bistek i ulët

Rreth në flokë të ngritura

Pamje të flokëve të lagura

Bistek i imët në skaje

Dukje relaksi

Bishtalec i ulët i valëzuar

Rreth prej bisteku

Frizurë me volum

Kjo temë është përgatitur nga Rrjeti i Studiove të Bukurisë PASSION.