Kjo është një mënyrë argëtuese për të ringjallur trikot tuaja të cilat i pëleqni.

Materialet e nevojshme:

1. Material – 2 cm gjerësi, ndërsa gjatësia duhet të jetë aq sa është dhe trikoja juaja e gjatë. Ngjyra mbetet zgjedhja e juaj. Po ashtu mund të përdorni edhe shirita.

2. Ngjitës i lëngshëm

3. Gërëshër

Udhëzime:

1. Prisni shiritin në gjatësinë që ka trikoja juaj.

2. Prisni edhe për pjesen e mëngëve.

3. Pastaj, pjesët e prera me kujdes bëjini me ngjitës të lëngshëm dhe lëreni derisa tëthahet.

Fotografitë më poshtë do ju ndihmojnë ta realizoni më lehtë.

Burim: inhonorofdesignz

kosovarja.ch