Psikologë nga univerzitete prestigjioze kanë kryer studim në 600 meshkuj dhe femra, në mënyrë për të zbuluar një lidhje dhe shprehitë e tyre seksuale përmes formës së duarve.

Psikologë nga univerzitete prestigjioze kanë kryer studim në 600 meshkuj dhe femra, në mënyrë për të zbuluar një lidhje dhe shprehitë e tyre seksuale përmes formës së duarve.

Ekspozimi i nivelit të lartë të testosteronit, teksa foshnja gjendet ende në stomak, në mënyrë të pashmangshme ndikon në pamjen, gjegjësisht në gjatësinë e gishtave – thonë shkencëtarët nga univerziteti i Oksfordit.

Ata besojnë se njerëzit që e kanë më të gjatë gishtin e unazës kanë qenë të ekspozuar ndaj niveleve të larta të këtij hormone, por duke u bazuar në gjatësinë e gishtit tregues dhe gishtit të unazës mund të zbulohet se sa një person është besnik.

Psikologë nga univerzitete prestigjioze kanë kryer studim në 600 meshkuj dhe femra, në mënyrë për të zbuluar një lidhje dhe shprehitë e tyre seksuale përmes formës së duarve.

Përmes hulumtimit erdhën në përfundim se ata që kishin gishtin e unazës më të gjatë se gishti tregues, kanë më shumë tendencë për të mashtruar, ndërsa personat me gjatësi të njejtë të këtyre dy gishtave cilësohen si më besnikë.

“Është e rëndësishme të theksohet se këto dallime janë shumë delicate dhe të dukshme vetëm nëse shikohet nga një numër i madh i njerëzve. Në fakt, ne nuk mund të parashikojmë me saktësi se kush do të jetë më pak apo më shumë besnik” – thotë Dr. Rafael Vlodarski në univerzitetin e Oksfordit, duke shtuar se sjellja e njeriut ndikohet nga faktorë të shumtë./kosovarja.ch/