Edukimi nuk bëhet me urdhra. Edukimi është respekt dhe vetëdije e të rriturit ndaj të parriturit. Edukimi i ka rrënjët te etika në familje.

Te etika e komunikimit, ndërmjet prindërve dhe si e konsiderojnë ata fëmijën e tyre, një njeri që po rritet apo një i vogël që nuk merr vesh. Edukimi është komunikim, prandaj janë të rëndësishme mënyrat e komunikimit të të rriturve ndërmjet tyre dhe me fëmijën.

Kujdes prindër, ju jeni modeli dhe siguria e fëmijëve tuaj dhe ata duan të bëhen si ju. Si komunikoni ju me ta edhe ata atë mënyrë do të bëjnë të tyren, pra ashtu do të sillen. Institucionet parashkollore dhe shkollore, vetëm e plotësojnë edukimin.

 

Nga Lira Gjika
Pediatre