Mirëmbajtja e luleve në kopsht

Mirëmbajtja e luleve në kopshtin tuaj ndonjëherë mund të jetë punë mjaft e lodhshme. Por, në rast se jeni dashamirës i luleve dhe kopshtin e keni pasion, asgjë nuk do t’u duket e rëndë.

Mos harroni! Pa mirëmbajtje dhe kujdes të rregullt, nuk ka kopsht të bukur.

Për të qenë puna e lehtë, ju ofrojmë disa këshilla.

1. Kultivimi dhe mirëmbajtja e luleve në kopsht mund të jetë punë e lehtë. Duhet kujtuar se kopshti duhet të mirëmbahet për të qenë i bukur dhe që lulet të jenë të shëndosha. Pasiqë i keni mbjellur lulet e përzgjedhura, kopshti duhet ujitur në baza ditore. Më së miri është që ujitja të bëhet heret në mëngjez apo pasdite, kur dielli fillon të përëndoj. Poqese vendosni që ujitjen ta bëni në mesditë, kur dielli ka fuqinë më të madhe, kopshti juaj mund të “digjet”. Ujitja në këtë kohë mund të shkaktoj që lulet të vyshken.

2. Veq ujitjes në baza ditore, nuk është e tepërt të përdoren edhe plehra që do të ndihmonin rritjen e luleve. Tërë kësaj i shtoni edhe një sprej kundër insekteve që nuk ka ndikim toksik. Kjo do të siguroj rritje të shëndosh dhe jetë të gjatë të luleve.

3. Ide e shkëlqyeshme do të ishte blerja e rrethojës së vogël nga druri apo goma për mbrojtjen shtesë të luleve tuaja. Në rast se vreni lule të vyshkura apo të thara, është më së miri që pjesa e thatë e bimës të largohet, në mënyrë që pjesa tjetër e lules mund të lulëzoj pa u penguar.

kosovarja.ch