Nëse hamendësoni se a ju nevojitet korset pas lindjes apo jo, po ju sjellim këshilla si të arrini deri te vendimi i duhur

Ndarja e muskulit të rrafshtë të barkut gjegjësisht ndarja e indeve të buta të linjës së mesit (lineae albae) quhet diastasis m. rectus abdominis. Testi i diastasis m. recti abdominis bëhet për shkak të kontrollit të ndarjes së muskujve të barkut gjatë shtatzënisë që është dukuri normale gjatë rritjes së mitrës. Deri te shfaqja e diastazës vjen për shkak të ndryshimeve hormonale dhe pamundësisë së zgjatjes së mëtutjeshme të indeve. Më së shumti paraqitet në vendin e presionit më të madh (pjesa e linjës së mesit mbi zonën e kërthizës, kurse më rrallë nën kërthizë). Nëse ndarja është mbi 2 cm atëherë duhet shmangur lëvizjet të cilat mund të ndikojnë në zmadhimin e tyre, veçanërisht gjatë ushtrimeve për forcimin e muskujve të barkut. Në rast të ndarjes më të madhe dhe vetëm nëse është e domosdoshme, gruaja shtatzënë duhet të përdorë korset për bark.

Korseti nuk preferohet te ndarjet e vogla për shkak të inaktivizimit të muskulaturës së barkut dhe ngarrkimit të shpinës. Fizioterapeutët që në spital mund ta testojnë diastazën (ndarjen) e muskujve të barkut zakonisht nga dita e tretë deri në të pestën pas lindjes, apo bëjeni të njejtën pas kthimit nga spitali në shtëpi.

Testimi i muskujve të barkut

Testi bëhet në pozitë të shtrirë në shpinë, këmbët të përthyera në gjunjë, shputa plotësisht e mbështetur në sfond (dysheme). Gruaja shtatzënë duhet ta ngre kokën dhe pjesën e sipërme të shpinës deri në fund të shpatullave. Me gishtin e dytë dhe tretë duhet ta shtypni butësisht zonën menjëherë mbi kërthizën, duhet të ndjehen cepat e muskulit të barkut.

Cilat janë rekomandimet për personat që kanë diastazë?

  • Nëse muskujt e barkut janë të ndarë më shumë se 2 centimetra atëherë duhet t’i përmbaheni rekomandimeve të veçanta.
  • Nëse ka gropëzim ku mund të hyjnë dy gishtat apo nëse në vendin ku ndodhen gishtat paraqitet ngritje (fryerje) sikur kupolë, duhet përdorur korseti.
  • Koha e përdorimit është e kufizuar dhe nënkupton vetëm aktivitetin në ecje dhe lëvizje.
  • Gjatë pushimit duhet të hiqet.
  • Pas shërimit të muskujve të barkut, korseti duhet të hiqet plotësisht nga përdorimi.

Ushtrimet terapeutike janë pjesë e intervenimit fizioterapeutik dhe këto përfshijnë aktivitete dhe teknika për përmirësimin e funksionit të trupit dhe gjendjes shëndetësore. Por te muskujt e dobësuar të barkut shmangen ushtrimet rotative të trupit së paku deri në kontrollin e parë gjinekologjik, kurse më vonë sipas nevojës. Te diastaza ndarja e të cilës është më e madhe se dy gishta duhet shmangur rrotullimin e pjesës së epërme të trupit anash. Të gjitha lëvizjet tjera për forcimin e muskujve të barkut janë të lejuara. Nëse ndarja është më e vogël se dy gishta, atëherë mund të bëhen edhe ushtrimet rotative për forcimin e muskujve anësorë të barkut. Kombinimi i mbajtjes së korsetit me ushtrimet për forcimin e muskujve të barkut është dëshmuar si mënyra më e mirë për shërim./kosovarja.ch/