Jetojmë në një kohë, ku të bërit shumë punë njëherësh nuk përbën më habi. Kemi dëgjuar se sa më shumë punë të kryejë një njeri njëkohësisht, aq më i aftë është dhe aq më shumë e ndihmon trurin për të qenë aktiv, kreativ e të përforcojë kujtesën.

Në fakt, ky mendim është i gabuar. Një studim i kryer në Universitetin e Kalifornisë tregoi se ngarkesa me disa angazhime njëkohësisht, ndikon negativisht në kreativitet, ul përqendrimin, dobëson kujtesën dhe ul nivelin e performancës në punë.

Në një studim të kryer ku morën pjesë 200 studentë, iu caktua si detyrë të mbanin mend 120 fjalë të shfaqura në një ekran. Grupi i parë i studentëve i shihnin fjalët pa ndërhyrje, grupi tjetër me një muzikë të famshme në sfond, ndërsa një tjetër grup me një këngë të papublikuar. Kur u pyetën për fjalët që mbanin mend, ata që nuk kishin muzikë në sfond, mbanin mend më shumë të tilla. Ndaj rekomandohet të mos e mbingarkoni trurin.

Sikurse është konstatuar në përfundim të studimit, mbingarkesa e trurit me informacion e aktivitete në një periudhë afatgjatë mund të shkaktojë probleme në përqendrim, kujtesë e kreativitet. Ndaj, ndajini gjërat dhe kushtoni secilës kohën e duhur, pasi kjo do të sjellë rezultate më të mira.

A e dini se… ?

Të mos mbingarkosh veten me shumë angazhime njëkohësisht mund të shmangë shfaqjen e dhimbjeve të shpeshta të kokës, arsye e të cilave nuk dihet mirë, por stresi është faktor favorizues.

Burimi: Albanianpost.com