Prindërit përpiqen maksimalisht të bëjnë gjithçka për t’ju siguruar fëmijëve jetë të qetë, të sigurt e të rehatshme. Ndonjëherë me përpjekjet e tyre ata harrojnë se fëmija ka nevojë edhe për pavarësi për të krijuar siguri në vete e vetëbesim. Po ju rendisim disa sjellje që të stimuloni tek fëmija vetëbesimin.

1. Asnjëherë mos qeshni me idetë e tyre edhe nëse ju tingëllojnë të çuditshme.
2. Vendosini fëmiët përballë situatave të panjohura, që të mësohen me to.
3. Edukojini me kulturë muzikore edhe nëse nuk e kanë talent.
4. Përfshijini në kuzhinë.
5. Përgëzojini për sukseset e tyre.
6. Inkurajojini gjithmonë të mësojnë gjëra të reja.
7. Lërini të lirë të shfaqin talentet.
8. Jepini besim në ato që bëjnë.
9. Krijojini hapësirë të flasin për problemet.
10. Lërini të bëjnë gabime/pernenat.al