Në klasën e pestë të fillores kemi mësuar diçka në lidhje me simbiozën si një bashkësi fitimprurëse në një kuptim tërësisht biologjik. Sot kur mendojmë për simbiozën mendojmë për atë më të preferuarën në aspektin shoqëror- simbiozën mashkull-femër. A ka simbiozë mes dy gjinive?

A e kemi të definuar se çfarë nënkupton simbioza mes mashkullit dhe femrës? A e dimë se çfarë dëshirojmë dhe në bazë të cilave kriteriume e përkufizojmë dashurinë? A mund të durojë dashuria kriteriume apo duhet të jetë e drejtë?

1. Mik

Përderisa unë pi xhin tonik ai të konsumojë çajin e nanes, derisa unë bëhem gati për muzikë të lehtë ai bëhet gati për rejv. Saktësisht, derisa njëri bën një gjë tjetri të bëjë diçka tjetër që të evitohen problemet.

2. Dashnor

Nuk ka përfitime më të mira sesa nga lojërat psiko-fizike mes mashkullit dhe femrës, dashnori është kusht për simbiozë. Bëni dashuri, urrejeni luftën, secila prekje trupore ia vlen. Secili shkëmbim i epshit seksual sjell simbiozën.

3. Bashkëbisedues

Temat pa përfundime mund të na lodhin mirëpo nuk ka përfitim më të mirë sesa bashkëbisedimi në tema të ndryshme. Askush nuk dëshiron të jetë në një lidhje të mërzitshme andaj flisni më shpesh. Dijalogjet janë thelbi i mirëkuptimit dhe i simbiozës, ndërsa të dashuruarit janë doktorë të kompormiseve!

kosovarja.ch