Fotografi ​Michael Stokes  ka fotografuar 14 ushtarë veteranë, të cilët kanë humbur një apo më shumë gjymtyrë gjatë shërbimit të tyre. Stokes thot që iden për të bërë këto fotografi e mori nga një veteran i cili dëshironte të fotografohej dhe të kuptonte kështu mundësit për tu bërë model.

Po ashtu Stoks thot se ka dashur të paraqes fuqinë e atyre meshkujve dhe femrave që u kthyen nga lufta dhe tëcilët ende janë shumë të rinjë dhe që duan ta ndërtojnë të ardhem e tyre edhe pse ata marrin penzione dhe nuk kanë nevojë të punojnë ata nuk heqin dorë nga mundësia për ta marrë boten në duar.

Shikoni fotografite e mrekullueshme më poshtë: