Një studi i ri ka identifikuar disa kontribues psikosocialë përse gratë kanë më pak marrëdhënie seksuale me moshën. Hulumtimet e mëparshme janë përqendruar kryesisht në shkaqe biologjike, siç janë ndezjet e lehta, ndërprerja e gjumit, thatësia vaginale dhe marrëdhëniet e dhimbshme.

Studimi i ri shikon efektet e ndryshme psikosociale që janë të zakonshme pas menopauzës, duke përfshirë shqetësimet e imazhit të trupit, vetëbesimin dhe dëshirën e perceptuar, stresin, ndryshimet e humorit dhe çështjet e marrëdhënieve.

Studimi i afro 4. 500 grave të postmenopauzës, zbuluan se para fillimit të shqyrtimit vjetor, përafërsisht gjysma e grave ishin seksualisht aktive. Hulumtuesit raportojnë një rënie në të gjitha aspektet e aktivitetit seksual me kalimin e kohës. Ata tregojnë se aktiviteti seksual ishte më i rrallë, jo i pëlqyeshëm dhe më pak i këndshëm.

Arsyeja kryesore për mungesën e aktivitetit seksual ishte mungesa e një partneri. Arsyet e tjera të cituara zakonisht janë gjendja mjekësore e një partneri, mosfunksionimi seksual i parnerit, problemet e shëndetit fizik të gruas dhe simptomat e lidhura me menopauzën.