Një pyetje në javë e përmirëson shëndetin e lidhjes tuaj, pasiqë shumica e problemeve në lidhje vijnë nga çështjet e parregulluara dhe me kohë problemi rritet aq shumë, saqë ju duhet terapi që të riparoni dëmin e shkaktuar. Çelësi është të krijoni orar se kur mund të tregoni problemet e vogla para se ato të dalin prej kontrolli.

Pyetja që duhet t`ia bëni njëri-tjetrit çdo javë është ”Si funksionojmë ne si bashkësi martesore?”.

Çiftet duhet të përdorin këtë pyetje dhe të flasin rreth asaj se si performojnë si ekip për fëmijët e tyre, për finansat e tyre apo edhe për kohën që e kalojnë së bashku në intimitet.

Përderisa femrat i vërejnë problemet më herët dhe sugjerojnë këshillim profesional, meshkujt janë më kundërshtues ndaj terapive, andaj këto anketa javore mund të ulin presionin dhe të mbajnë bashkësinë tuaj martesore të shëndetshme./kosovarja.ch/