Pse vetëm tavolina e mesit të ketë të gjithë vëmendjen?
Jepini hapësirës mbrapa divanit një dekorim plot dashuri me anë të këtyre shembujve:

1. Shtoni interes.
2. Ekstra ulje.
3. Mbushni hapësirën,
4. Mikpritëse.
5. Prakticitet.
6. Depozitim. Sistemim.

Burimi:Dekor