Ndoshta ju vendosni për më pak nga sa dëshironi, duke menduar se nuk do të jetë kurrë kështu. Duke menduar se nuk ka një mashkull që do t’ju japë gjithçka që ju nevojitet. Në të vërtetë janë të paktë, por ekzistojnë dhe janë realë.

Për të, nevojat dhe dëshirat tuaja nuk do të jenë kërkesa të mëdha. Ai me kënaqësi do t’ju japë atë që ju nevojitet. Nuk do të ikë kur fillojnë vështirësitë. Në përgjithësi, nëse një burrë nuk mund t’ju japë këto 5 gjëra që çdo grua duhet të marrë, më mirë rrini vetëm:

  1. Një burrë që beson në komunikim të hapur

Ai mund të flasë edhe për të mirën edhe për të keqen. Mund të thotë të vërtetën për veten dhe për ty dhe të mos heshtë e të mbajë gjithçka për vete. Një burrë i vërtetë mund të tregojë se çfarë nuk shkon, të tregojë një problem për ta zgjidhur së bashku.

  1. Një burrë që merr përgjegjësi për veprimet e tij

Ai nuk i ndryshon linjat, nuk jep asnjë justifikim, mund të pranojë fajin e tij, të kërkojë falje dhe të korrigjohet. Të qenit i sinqertë në rast vështirësie është çelësi i një marrëdhënieje.

  1. Një burrë besnik dhe i besueshëm

Është streha dhe mbështetja juaj kur nuk keni kujt t’i drejtoheni. Bën atë që premton, edhe në gjëra të vogla. Mund të besoni pa dyshim në besnikërinë e tij. Vetëm prisni për këtë.

  1. Një burrë që ka ndjeshmëri dhe dhembshuri

Ai ju kupton kur jeni duke përjetuar diçka dhe qëndron pranë jush. Ai ju mban pranë dhe trishtohet nëse jeni të trishtuar dhe është i lumtur kur ju jeni të lumtur.

  1. Një burrë që është emocionalisht i pjekur dhe mbështetës

Pjekuria emocionale është shenja dalluese e një mashkulli të vërtetë. Ai nuk mërzitet kur doni të takoni miq, nuk shkakton skandal që keni mik një mashkull. Ai ju mbështet dhe ju beson. Në përgjithësi, ai është mjaft i pjekur për të mos u bërë xheloz dhe të prishë marrëdhëniet.