Vërtetoni se kur do të keni ovulacioni e radhës dhe rrisni shanset për të mbetur shtatëzënë.

Deri te ovulacioni vie kur qeliza vezë, e cila është pjekur në vezore, ndahet dhe vazhdon rrugën e saj deri tek mitra.Ajo është koha kur femra është e plleshme dhe kur marëdhëniet e pambrojtura seksuale, 4-5 ditë para saj dhe 24 orë pas saj, mund të sjellin deri tek shtatëzania. Në këtë periudhë është i mundshëm fekondimi, e nëse deri te ai nuk vie, qeliza vezë e vdekur tajitet jashtë së bashku me sekretin e mitrës, dmth fillon cikli menstrual, tek i cili më së shpeshti vie 14 ditë pas ovulacionit.

Nëse keni cikle menstruale të parregullta, shumë vështirë do të mund të përcaktoni nëpërmes kalendarit ditët e plleshme, dhe për këtë ju rekomandojmë që të vërtetoni ovulacionin përmes matjes së temperaturës bazale dhe përcjelljes së sekretit vaginal (sekretit cervikal).

Më poshtë keni kalendarin e ovulacionit, i cili përcakton ditët tuaja më të plleshme.

/ ovulation-predictor